THÚ Y

Thuốc Agrigerm 1510

Đảm bảo an toàn khi thanh toán:

Tên thuốc: Agrigerm 1510

Số đăng ký: LCE-5

Phân loại: Thuốc thú y

Dạng đóng gói: Chai, Bình, Can

Khối lượng / Thể tích: 1; 5; 10, 20, 220 lít

Doanh nghiệp sản xuất: CÔNG TY LABORATORIES CEETAL

Xuất xứ: PHÁP (FRANCE)

Thành phần

Hoạt chất chính: Didecyl dimethyl ammoniumchloride;Alkyldimethylbenzyl ammonium; Glutaradehyde

Đóng gói: Chai, Bình, Can – 1; 5; 10, 20, 220 lít

Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm

Công dụng tác dụng

Sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi

Phạm vi sử dụng

Agrigerm 1510 là thuốc thú y được sử dụng trong Nông Nghiệp để phòng và trị các bệnh vật nuôi mắc phải.

Lưu ý: thuốc chỉ được sử dụng theo quy định trên tờ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, không được sử dụng thuốc thú y vào mục đích khác vì các thuốc thú y hầu hết đều độc hại và không áp dụng với con người.

Customer Reviews

Based on 3 reviews

Gửi đánh giá

Good

Admin on Sep 21, 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Report as Inappropriate

Good

Admin on Sep 21, 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Report as Inappropriate

Good

Admin on Sep 21, 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Report as Inappropriate

Customer Reviews

Based on 3 reviews

Gửi đánh giá

Good

Admin on Sep 21, 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Report as Inappropriate

Good

Admin on Sep 21, 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Report as Inappropriate

Good

Admin on Sep 21, 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Report as Inappropriate

Bài cùng chủ đề