THÚ Y

Vetocyclin 10%

Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracycline gây ra trên gia súc, gia cầm.

Đảm bảo an toàn khi thanh toán:

Tên thuốc: Vetocyclin 10%

Số đăng ký: WVI-8

Phân loại: Thuốc thú y

Dạng đóng gói: Chai

Khối lượng / Thể tích: 50, 100ml

Doanh nghiệp sản xuất: CÔNG TY VETOQUINOL INDIA ANIMAL HEALTH PRIVATE LTD

Xuất xứ: ẤN ĐỘ (INDIA)

Thành phần

Hoạt chất chính: Oxytetracycline HCL

Đóng gói: Chai – 50, 100ml

Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm

Công dụng tác dụng

Trị nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Oxytetracycline gây ra trên gia súc, gia cầm.

Phạm vi sử dụng

Vetocyclin 10% là thuốc thú y được sử dụng trong Nông Nghiệp để phòng và trị các bệnh vật nuôi mắc phải.

Lưu ý: thuốc chỉ được sử dụng theo quy định trên tờ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, không được sử dụng thuốc thú y vào mục đích khác vì các thuốc thú y hầu hết đều độc hại và không áp dụng với con người.

Customer Reviews

Based on 3 reviews

Gửi đánh giá

Good

Admin on Sep 21, 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Report as Inappropriate

Good

Admin on Sep 21, 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Report as Inappropriate

Good

Admin on Sep 21, 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Report as Inappropriate

Customer Reviews

Based on 3 reviews

Gửi đánh giá

Good

Admin on Sep 21, 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Report as Inappropriate

Good

Admin on Sep 21, 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Report as Inappropriate

Good

Admin on Sep 21, 2021

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Report as Inappropriate

Bài cùng chủ đề