Tin công ty

Phân bón hữu cơ góp phần phát triển nông nghiệp sạch

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định để phát triển nông nghiệp sạch, sử dụng phân bón hữu cơ là giải pháp tất yếu.

Phân bón hữu cơ góp phần phát triển nông nghiệp sạch

Phát biểu tại hội nghị "Thúc đẩy sản xuất, sử dụng và nâng cao chất lượng phân bón hữu cơ" diễn ra ngày 28/8 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: "Tương lai nền nông nghiệp Việt Nam sẽ từng bước chuyển đổi theo hướng chất lượng, giá trị gia tăng cao theo chuỗi bền vững, từng bước hạn chế chạy theo số lượng và xuất khẩu thô. Vì vậy, ngành nông nghiệp hữu cơ sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ sinh học đóng vai trò then chốt".

Phân bón hữu cơ góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp sạch.

Phân bón hữu cơ góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp sạch.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 6/2019, số lượng phân bón hữu cơ được công nhận lưu hành ở Việt Nam là 2.487 sản phẩm, tăng lên 3,5 lần so thời điểm tháng 12/2017.

Cả nước có 265 nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, chiếm 31,6% trong 838 nhà máy sản xuất phân bón và tăng gần 1,47 lần so với số lượng 180 nhà máy năm 2017.

Việt Nam có rất nhiều thuận lợi trong việc sản xuất phân bón hữu cơ nhờ nguồn chất thải phong phú trong chăn nuôi, thủy sản, chế biến nông sản, than bùn, rác thải sinh hoạt... Thúc đẩy sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ hiệu quả sẽ giúp nước ta nhanh chóng tiến đến một nền nông nghiệp sử dụng phân bón hữu cơ an toàn và bền vững.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu về sản xuất, tiêu thụ phân bón hữu cơ trong nước đạt 3 triệu tấn và xuất khẩu 0,5 triệu tấn vào năm 2020, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng ưu tiên, hỗ trợ tối đa cho phát triển phân bón hữu cơ. Cần tập trung nghiên cứu, chuyển giao các sản phẩm phân bón hữu cơ mới đáp ứng các tiêu chí hiệu quả cao, tác dụng nhanh, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh tập huấn nâng cao nhận thức, tư duy của người dân về vai trò, tác dụng lâu dài của phân bón hữu cơ.

Bên cạnh đó, cần tiếp thu các kinh nghiệm và xây dựng các mô hình sản xuất hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuẩn quốc tế để nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là trong thời kì các nước nhập khẩu nông sản đã bắt đầu kiểm tra rất nghiêm ngặt chất lượng nông sản. Đặc biệt, "cần thể chế hóa luật trồng trọt, Nghị định 109, Nghị định 108 và Nghị định 57 để có những cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp vào cuộc, để lan tỏa tới nhân dân", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Phân bón có vai trò đặc biệt trong nông nghiệp. Tuy nhiên, việc sản xuất quá nhiều và kinh doanh không bảo đảm chất lượng hay sử dụng nhiều, không theo quy định, liều lượng phân bón trong chăm sóc cây trồng... đã, đang gây ra những tác động xấu. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang khuyến khích sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ.

Ý kiến

Địa chỉ email của bạn sẽ được ẩn trong hệ thống. Các trường bắt buộc được đánh dấu *